Narzędzie do oceny ryzyka związanego z doustną sterydoterapią

Użyj tego narzędzia, aby zobaczyć wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych związanych z doustną sterydoterapią w zależności od dawki dGKS.

Kliknij aby przejść dalej

Narzędzie do oceny ryzyka związanego z doustną sterydoterapią jest narzędziem edukacyjnym, wspomagającym dyskusje medyczne z pracownikami służby zdrowia na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem sterydów. Nie należy wykorzystywać go do podejmowania indywidualnych decyzji dotyczących leczenia.

dGKS – doustne glikokortykosteroidy, doustne kortykosteroidy

Wróć do narzędzia oceny ryzyka
związanego z doustną sterydoterapią

Ryzyko związane ze stosowaniem dGSK

Zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych związanych z dGKS

Liczba recept na dGKS w ciągu roku

Złamanie 8%
Owrzodzenie/krwawienie z przewodu pokarmowego 7%
Nadciśnienie 6%
Dane przedstawiają procentowy wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych związanych z dGKS
Osteoporoza 44%
Owrzodzenie/krwawienie z przewodu pokarmowego 33%
Nadciśnienie 32%
Cukrzyca typu 2 30%
Otyłość 28%
Zaćma 26%
Złamanie 21%
Dane przedstawiają procentowy wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych związanych z dGKS

Skumulowana dawka dGKS*

Równoważne dawki przeciwzapalne kortykosteroidów

Przelicz z:

Nazwa leku

Dawka mg

+
-

Przelicz na:

Nazwa leku

Dawka mg

Przeczytaj o dawce

Ciężkie zakażenia 85%
Zaburzenia afektywne 36%
Incydenty sercowonaczyniowe 32%
Cukrzyca typu 2 31%
Półpasiec 28%
Choroby związane z układem kostnym 24%
Przewlekła choroba nerek 19%
Dane przedstawiają procentowy wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych związanych z dGKS
Ciężkie zakażenia 144%
Zaburzenia afektywne 60%
Choroba wrzodowa 50%
Półpasiec 37%
Cukrzyca typu 2 37%
Incydenty sercowonaczyniowe 28%
Choroby związane z układem kostnym 23%
Dane przedstawiają procentowy wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych związanych z dGKS
Ciężkie zakażenia 152%
Zaburzenia afektywne 64%
Choroby związane z układem kostnym 51%
Incydenty sercowonaczyniowe 49%
Cukrzyca typu 2 45%
Zaćma 43%
Dane przedstawiają procentowy wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych związanych z dGKS

Kalkulator stanowi jedynie pomoc dla lekarzy i nie może być jedyną wytyczną postępowania w danej sytuacji klinicznej. W każdym przypadku osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność.

National Institute for Health and Care Excellence. British National Formulary. Glucocorticoid therapy. Dostępne pod adresem: https://bnf.nice.org.uk/treatment-summary/glucocorticoid-therapy.html (dostęp: 4 czerwca 2021 r.

* w przeliczeniu na prednizolon